• Danh từ giống cái

  Sự khó khăn; nỗi khó khăn, cái khó; chỗ khó, khó khăn cản trở
  Sans difficulté
  không khó khăn gì
  La difficulté du problème
  cái khó của vấn đề; cái khó của bài toán
  Les difficultés du livre
  những chỗ khó trong quyển sách
  Eprouver des difficultés
  gặp khó khăn cản trở
  Faire des difficultés
  làm khó dễ
  (số nhiều) điều mắc míu
  Avoir des difficultés avec quelqu'un
  có mắc míu với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X