• Ngoại động từ

  Xét lại, kiểm tra lại
  Réviser un jugement
  xét lại một bản án
  réviser un moteur
  kiểm tra lại một động cơ
  Sửa đổi
  Réviser la constitution
  sửa đổi hiến pháp
  ôn
  Réviser des matières d'examen
  ôn những môn thi
  (ngành in) dò lại (bản in thử)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X