• Danh từ giống đực

  Sự nối
  Voie de raccordement
  (đường sắt) đường nối
  Raccordement entre déclivités de la voie
  sự nối ở độ nghiêng khác nhau của đường ray
  Raccordement par torsade
  sự nối bằng đường trang trí xoắn thừng
  Raccordement au réseau
  sự nối vào mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X