• Danh từ giống cái

  Sự truyền thanh vô tuyến
  Diffusion en extérieur
  sự phát thanh vô tuyến ngoài phòng phát
  Radiodiffusion stéréophonique
  sự phát thanh lập thể
  Radiodiffusion visuelle
  sự phát vô tuyến truyền hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X