• Tính từ

  Gần
  Deux maisons très rapprochées
  hai nhà gần nhau
  Séances très rapprochées
  những kỳ họp gần nhau
  Langage rapproché du ton de la conversation
  cách nói gần với giọng chuyện trò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X