• Tính từ

  Lướt qua, sượt qua, là là
  Vent rasant
  gió lướt qua
  Fortifications rasantes
  (quân sự) công sự là là mặt đất
  Tir rasant
  đường bắn là là
  (thân mật) quấy rầy, chán ngấy
  Personne rasante
  người quấy rầy
  Discours rasant
  bài diễn văn chán gấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X