• Tính từ

  (thuộc) lý tính; dựa trên lý tính
  Activité rationnelle
  hoạt động lý tính
  Hợp lý
  Méthode rationnelle
  phương pháp hợp lý
  Thuần lý
  Mécanique rationnelle
  cơ học thuần lý
  (toán học) hữu tỷ
  Nombre rationnel
  số hữu tỷ

  Danh từ giống đực

  Cái hợp lý
  Le rationnel de ce système
  cái hợp lý của hệ thống ấy
  Phản nghĩa Empirique, irrationnel, passionné; déraisonnable. Mystique.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X