• Danh từ giống cái

  Hoạt động; sự hoạt động
  Sphère d'activité
  phạm vi hoạt động
  Volcan en activité
  núi lửa đang hoạt động
  Les activités industrielles/commerciales
  các hoạt động kỹ nghệ/thương mại::Activité extravéhiculaire
  hoạt động ngoài tàu vũ trụ
  Activité volcanique
  hoạt động núi lửa
  Sự hoạt bát
  Activité d'un chef
  sự hoạt bát của một vị thủ trưởng
  (vật lý học, hóa học) hoạt tính
  Activité optique
  hoạt tính quang học
  Activité biologique
  hoạt tính sinh học
  Activité catalytique
  hoạt tính xúc tác
  Activité diastatique
  hoạt tính lên men
  Activité inductrice
  tác dụng cảm ứng
  Sự tại chức, sự tại ngũ
  Fonctionnaire en activité(opposé à "en retraite")
  viên chức tại chức (trái với "về hưu")
  Officier en activité
  sĩ quan tại ngũ
  (từ cũ, nghĩa cũ) tác dụng
  L'activité d'un acide
  tác dụng của một axit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X