• Danh từ giống cái

  Sự thu; số thu, thu nhập
  Faire la recette des contributions
  thu thuế
  La recette journalière d'un théâtre
  thu nhập hằng ngày của một rạp hát
  Recettes et dépenses
  thu và chi
  Phản nghĩa Dépense
  recette nette
  nette
  Sự tiếp nhận (hàng...)
  Chức thu thuế; sở thu thuế
  Công thức pha chế thuốc; cách nấu nướng, cách chế thức ăn; phương pháp
  Mỏ bãi xe goong chuyển tải, sân giếng lò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X