• Ngoại động từ

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) nhốt, giam hãm
  La maladie [[la]] recluse dans ce coin
  bệnh tật dã giam hãm bà ta trong xó ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X