• Ngoại động từ

  Cắt lại
  Recouper un habit
  cắt lại cái áo
  Pha lại (rượu)
  Cắt (một đường)
  (nghĩa bóng) ăn khớp với
  Témoignage qui recoupe un autre
  lời chứng ăn khớp với một lời chứng khác
  Nội động từ
  (đánh bài) (đánh cờ) đảo lại bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X