• Ngoại động từ

  Xin lại, xin thêm yêu cầu lại
  Redemander un air
  yêu cầu hát lại một điệu hát
  Đòi lại
  Redemander un livre prêté
  đòi lại một quyển sách cho mượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X