• Danh từ giống đực

  Sự hắt, sự quẳng lại
  le rejet d'une épave par la mer
  biển hắt vật trôi giạt
  Sự loại bỏ, sự bỏ
  Sự gạt đi, sự bác, sự bác bỏ
  Rejet d'une proposition
  sự bác một đề nghị
  Sự đổ, sự trút
  (nông nghiệp) chồi tái sinh
  Đất đào hắt đi (khi đào hố...)
  Bầy ong san đàn
  (thơ ca) đoạn vắt dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X