• Ngoại động từ

  Gặp
  [[Cest]] à Capri que je [[lai]] rencontrée
  Chính ở Capri mà ta đã gặp nàng....
  Rencontrer une occasion
  gặp dịp
  Gặp phải
  Rencontrer une opposition
  gặp phải một sự chống đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X