• Danh từ giống đực

  Sự gửi trả lại
  Renvoi de marchandises
  sự gửi trả lại hàng
  Sự đuổi, sự thải hồi
  Le renvoi d'un élève
  sự đuổi một học sinh
  le renvoi d'un fonctionnaire
  sự thải hồi một viên chức
  Sự chuyển
  Renvoi d'un projet à la commission des finances
  sự chuyển một dự án sang ban tài chính
  Dấu dẫn (ở sách)
  Sự hoãn
  Renvoi de l'audience
  sự hoãn xét xử
  Sự ợ
  Avoir des renvois
  (cơ học) sự dẫn động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X