• Danh từ giống cái

  Phương sách
  Ce sera ma dernière ressource
  đó là phương sách cuối cùng của tôi
  Chỗ trông cậy (khi gặp thế bí)
  Vous êtes ma dernière ressource
  anh là chỗ trông cậy cuối cùng của tôi
  (hàng không) sự ngóc đầu vọt lên
  ( số nhiều) của cải, tiền của (của một người); tài nguyên (của một nước); vốn, nguồn vốn
  ( số nhiều) phương tiện; khả năng
  Homme de ressources
  người lắm khả năng; người có tài xoay xở
  sans ressource
  không phương tiện cứu chữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X