• Động từ

  Làm cho tin, thuyết phục
  Persuader quelqu'un de quelque chose văn học persuader quelque chose à quelqu'un
  thuyết phục ai về điều gì
  Persuader à quelqu'un de se marier
  thuyết phục ai lập gia đình
  Je suis persuadé que
  tôi tin chắc rằng
  Phản nghĩa Dissuader

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X