• Danh từ giống cái

  Sắc mặt đỏ lên (vì thẹn...)
  Rougeur qui trahit un mensonge
  sắc mặt đỏ lên tỏ rõ một điều nói dối
  ( số nhiều) nốt ban đỏ
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) màu đỏ
  La rougeur des lères
  màu đỏ của môi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X