• Danh từ giống đực

  S
  Un S majuscule
  một chữ S hoa
  Hình chữ s
  Un virage en s
  một khúc đường quành hình chữ s
  (khoa đo lường) giây (ký hiệu)
  ( S) ( hóa học) lưu huỳnh (ký hiệu)
  Phản nghĩa Es. Esse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X