• Danh từ giống đực

  (hàng hải) sự đổi hướng
  Virage dérapé
  sự đổi hướng do trượt neo
  Sự ngoặt, sự rẽ; chỗ ngoặt, chỗ rẽ
  Virage à droite
  sự rẽ sang phải
  Voiture qui aborde un virage
  xe tiến vào chỗ ngoặt
  Virage sur l'aile
  sự vòng gấp (máy bay)
  Virage en descente virage en montée
  sự ngoặt khi hạ thấp/sự đổi hướng khi bay lên
  Virage à l'altitude constante virage à plat
  sự ngoặt giữ nguyên độ cao
  Virage serré
  sự lượn vòng gấp
  Sự chuyển; bước chuyển
  Virage en sépia
  (nhiếp ảnh) sự chuyển sang nâu đen
  Virage du bleu au rouge du papier de tournesol
  ( hóa học) sự chuyển từ xanh sang đỏ của giấy quỳ
  Virage acide d'indicateur
  sự đổi màu axit của chỉ thị
  Virage de la cuti-réaction
  (y học) sự chuyển dương tính của phản ứng da
  Politique qui prend un virage dangereux
  nền chính trị qua một bước chuyển nguy hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X