• Tự động từ

  Dài ra, kéo dài ra
  Il maigrit sa taille [[sallonge]]
  anh ta gầy đi, người như dài ra
  [[Lentretien]] [[sallongeait]]
  cuộc nói chuyện kéo dài ra
  Nằm dài
  [[Sallonger]] sur [[lherbe]]
  nằm dài trên cỏ
  Allonge-toi repose-toi
  nằm nghỉ đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X