• Ngoại động từ

  Làm bẩn, đánh bẩn
  Salir sa robe
  đánh bẩn áo dài
  Làm vẩn đục, làm ô uế
  Salir l'imagination d'un enfant
  làm vẫn đục trí tưởng tượng của trẻ em
  Làm ô danh, bêu xấu
  Salir la réputation de quelqu'un
  bêu xấu thanh danh của ai
  salir du papier
  viết lách tồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X