• Danh từ giống cái

  Sự vui lòng, sự vừa ý; sự thỏa mãn
  Donner satisfaction à ses parents
  làm vui lòng cha mẹ
  Satisfaction d'un besoin
  sự thỏa mãn một nhu cầu
  Sự chuộc lỗi
  Réclamer satisfaction
  đòi chuộc lỗi
  (tôn giáo) sự chuộc tội
  Phản nghĩa Refus. Insatisfaction, peine. Frustration, inassouvissement, non-satisfaction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X