• Ngoại động từ

  đòi, yêu cầu
  Réclamer la parole
  đòi được phát biểu
  enfant qui réclame sa mère
  con đòi mẹ
  réclamer un droit
  đòi một quyền lợi
  réclamer l'assistance de quelqu'un
  yêu cầu ai giúp đỡ
  đòi hỏi
  Plante qui réclame beaucoup de soins
  cây đòi hỏi được chăm sóc nhiều

  Nội động từ

  Khiếu nại, kháng nghị
  Réclamer contre une injustice
  khiếu nại một sự bất công
  Can thiệp
  Réclamer en faveur de quelqu'un
  can thiệp cho ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X