• Phó từ

  (một cách) dã man
  Tuer quelqu'un sauvagement
  giết ai một cách dã man
  Traiter sauvagement
  đối xử dã man
  Với vẻ hoang dã
  Site sauvagement pittoresque
  cảnh đẹp với vẻ hoang dã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X