• Ngoại động từ

  Cứu, cứu khỏi, cứu thoát, cứu sống
  Sauver quelqu'un de la noyade
  cứu ai khỏi chết đuối
  Bảo toàn
  Sauver l'honneur
  bảo toàn danh dự
  (từ cũ, nghĩa cũ) đỡ cho, bù cho
  La probité de la pensée sauve la brutalité de la parole
  tư tưởng chân thực bù cho lời nói thô bạo
  sauve qui peut!
  Mạnh ai nấy chạy đi
  sauver les apparences apparence
  apparence
  sauver sa peau
  (thân mật) thoát chết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X