• Danh từ giống cái

  Bề ngoài
  Se fier aux apparences
  tin vào bề ngoài
  Juger sur les apparences
  xét đoán theo bề ngoài
  Prendre l'apparence pour réalité
  tưởng bề ngoài là cái thực sự
  (triết học) hiện tượng bề ngoài (trái với bản chất)

  Phản nghĩa Fond, essence, réalité, substance

  (từ cũ, nghĩa cũ) khả năng có thật
  Il y a toute apparence qu'il pleuvra
  có khả năng mưa thật, có vẻ sắp mưa thật
  en apparence
  theo bề ngoài, nhìn bề ngoài
  sauver les apparences
  giữ thể diện
  sacrifier les apparences
  bất kể những lời dị nghị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X