• Danh từ giống đực

  Sự cứu nạn, sự cứu
  Sauvetage des sinistrés
  sự cứu những người bị nạn
  Sauvetage d'un navire
  sự cứu một tàu thủy
  Ceinture de sauvetage
  đai cứu đắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X