• Danh từ giống cái

  Cái thắt lưng, dây nịt
  Ceinture en cuir
  thắt lưng bằng da
  Ceinture hypogastrique
  dây nịt bụng dưới
  Chỗ thắt lưng
  Entrer dans l'eau jusqu'à la ceinture
  xuống nước đến ngang thắt lưng
  Đai, vòng đai
  Ceinture pelvienne
  (giải phẫu) đai chậu
  Ceinture de sauvetage
  đai cứu đắm
  Ceinture verte autour d'une ville
  vòng đai cây xanh xung quanh thành phố
  Ceinture métallique d'une roue
  vòng đai sắt ở bánh xe (xe bò...)
  Áo nịt
  se mettre se serrer la ceinture
  (thông tục) thắt lưng buộc bụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X