• Tính từ

  Xem scène 1
  Art scénique
  nghệ thuật sân khấu
  Valeur scénique d'un pièce
  giá trị (về mặt) sân khấu của một vở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X