• Tính từ

  (thuộc) trường học; học
  Groupe scolaire
  khối trường học
  âge scolaire
  tuổi học
  Année scolaire
  năm học
  (nghĩa xấu) như kiểu học trò, có vẻ sách vở
  Exposé trop scolaire
  bài trình bày như kiểu của học trò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X