• Phó từ

  (một cách) chu đáo
  Accomplir scrupuleusement son devoir
  làm tròn nhiệm vụ một cách chu đáo
  Phản nghĩa Approx. imativement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X