• Ngoại động từ

  Nợ
  Devoir mille francs
  nợ một nghìn frăng
  Nhờ
  Devoir la vie à quelqu'un
  nhờ ai mà sống
  Có bổn phận phải
  Un enfant doit le respect à ses parents
  con có bổn phận tôn kính cha mẹ
  On doit respecter les vieillards
  người ta phải kính trọng người già
  Chắc là, có lẽ
  Il doit être marié déjà
  có lẽ hắn đã có vợ rồi, chắc là hắn đã có vợ rồi
  devoir de
  nhờ có... mà
  Je lui dois d'être encore de ce monde
  �� nhờ có ông ấy mà tôi còn sống
  devoir tribut
  (từ cũ, nghĩa cũ) không tránh được
  Une femme doit toujours tribut à la mode
  phụ nữ bao giờ cũng không tránh được mốt
  dussé-je
  dù tôi có phải
  d‰t-il
  dù nó có phải
  [[nen]] devoir guère
  không kém, không thua
  Danh từ giống đực
  Bổ phận, nghĩa vụ, nhiệm vụ
  Bài làm (của học sinh)
  ( số nhiều) lời chào hỏi, lời thăm hỏi
  Phản nghĩa Droit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X