• Tự động từ

  Trốn, nấp, ẩn
  se cacher de quelque chose
  không thừa nhận điều gì
  se cacher de quelqu'un
  giấu ai việc mình làm
  va te cacher!
  cút đi!
  Phản nghĩa Montrer; déceler, découvrir. Avouer, exprimer, révéler. Appara†tre, para†tre, manifester ( se)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X