• Tự động từ

  Gồm có
  La maison se compose de trois pièces
  nhà gồm có ba gian
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tự tạo một thái độ
  L'art de se composer
  nghệ thuật tự tạo thái độ thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X