• Tự động từ

  Luồn vào, lỏn vào, len vào
  Se faufiler dans une réunion
  lẻn vào một cuộc họp
  Se faufiler entre les files
  len vào giữa các hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X