• Danh từ giống cái

  Sự nối; sự hợp
  La réunion de deux fragments
  sự nối hai mảnh
  réunion d'une province à un pays
  sự hợp một tỉnh vào một nước
  (y học) sự khép nép
  La réunion des lèvres d'une plaie
  sự khép mép vết thương
  Sự họp; cuộc họp
  Une réunion nombreuse
  cuộc họp đông người
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự giải hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X