• Tự động từ

  Chảy ra
  La cire se fond au feu
  sáp gặp lửa thì chảy ra
  Mềm dịu đi, bùi ngùi
  Le coeur qui se fond
  tấm lòng bùi ngùi
  Hòa lẫn vào nhau, hợp vào nhau
  Mờ đi, tan biến đi
  Silhouette qui se fond dans la brume
  hình bóng tan biến đi trong sương mù
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tan
  Le sucre se fond dans l'eau
  đường tan trong nước
  Phản nghĩa Coaguler, congeler, figer. Détacher, diviser, séparer. Durcir. Augmenter, grossir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X