• Danh từ giống đực

  Đường
  Sucre de canne
  đường mía
  (thân mật) miếng đường
  Mettre deux sucres dans son café
  cho hai miếng đường vào tách cà phê của mình
  casser du sucre sur le dos de quelqu'un casser
  casser
  en pain de sucre pain
  pain
  en sucre
  (thân mật) yếu ớt
  être tout sucre tout miel miel
  miel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X