• Tự động từ

  Kéo dài
  La guerre s'est prolongée
  cuộc chiến tranh đã kéo dài
  le chemin se prolonge à travers les bois
  con đường kéo dài qua rừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X