• Tự động từ

  Rút lui, rút khỏi
  Se retirer discrètement
  rút lui kín đáo
  se retirer de la politique
  rút khỏi trường chính trị
  Rút xuống
  Le fleuve se retire
  nước sông rút xuống
  Rút về, lui về
  Se retire à la campagne lui
  về nông thôn
  Co lại
  Cette étoffe se retire
  vải này co lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X