• Tự động từ

  Lấy lại sức mạnh, lại (được) sung sức
  La langue littéraire se revigore au contact de la vie
  ngôn ngữ văn học lại được sung sức nhờ tiếp xúc với cuộc sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X