• Tự động từ

  Sạt nghiệp đi
  Se ruiner au jeu
  cờ bạc sạt nghiệp đi
  Se ruiner en remèdes
  sạt nghiệp đi vì thuốc thang
  Phản nghĩa Affermir, édifier, enrichir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X