• Danh từ giống đực

  Sự chơi; trò chơi
  Les jeux des enfants
  trò chơi của trẻ em
  Ce n'est qu'un jeu
  (nghĩa bóng) chỉ là trò chơi, chỉ là trò đùa
  Phép chơi, cách chơi, lối chơi; lối diễn xuất (của diễn viên)
  Jouer d'après le jeu
  chơi đúng phép
  Acteur qui a un jeu séduisant
  diễn viên có lối diễn xuất lôi cuốn
  Cờ bạc; tiền đặt
  Maison de jeu
  sòng bạc
  Avoir la passion du jeu
  có máu mê cờ bạc
  Đồ chơi; cỗ bài, bộ cờ...
  Acheter un jeu de cartes
  mua một cỗ bài
  Xấp bài (cầm trên tay)
  Chỗ chơi; sòng bạc
  Un jeu ombragé
  một chỗ chơi có bóng mát
  Sự éo le, sự đa đoan
  Sự vận hành, sự hoạt động; khoảng vận hành, khoảng chạy
  Le jeu d'un tiroir
  khoảng chạy của ngăn kéo
  (cơ học) sự lỏng, sự jơ
  Cet axe a du jeu
  trục này bị jơ
  Bộ (đồ)
  Un jeu de clefs
  một bộ chìa khoá
  ( số nhiều, sân khấu) bảng điều khiển ánh sáng
  (sử học) bản kịch (thời Trung đại)
  avoir beau jeu beau
  beau
  cacher son jeu cacher
  cacher
  cela n'est pas de jeu
  điều đó không hợp lệ; điều đó không phải cách
  ce sont les jeux de prince
  đó là kiểu của những kẻ quyền thế (làm hại những người (thường))
  c'est un jeu d'enfant enfant
  enfant
  couper jeu
  ăn non
  donner beau jeu beau
  beau
  entrer en jeu
  (nghĩa bóng) nhập cuộc
  être à son jeu
  chăm chú chơi
  faire le jeu de quelqu'un
  làm lợi cho ai (tuy không định tâm)
  franc jeu franc
  franc
  jeu blanc
  trắng chân, thua bàn trắng
  jeux d'adresse
  trò khéo tay
  jeu de hasard hasard
  hasard
  jeux de la nature
  kỳ quan thiên nhiên
  jeux de lumière
  tác dụng phối hợp ánh sáng
  jeux de Mars
  chiến tranh
  jeu de mots
  lối chơi chữ
  jeu de scène
  tác dụng trên sân khấu
  jeux d'esprit
  lời dí dỏm
  jeux de Vénus
  ái tình
  jeu de bois
  kẽ hở ở đồ gỗ (vì gỗ co)
  jeux floraux
  (sử học) cuộc thi thơ (ở Tu-lu-dơ)
  jeux olympiques olympique
  olympique
  jouer bien son jeu
  tiến hành tốt công việc
  jouer gros jeu
  làm ăn lớn
  jouer le grand jeu
  dùng mọi phương tiện để thành công
  jouer un jeu dangereux
  chơi trò nguy hiểm; làm liều
  jouer un jeu d'enfer enfer
  enfer
  jouer un jeu serré
  chơi thận trọng
  le jeu n'en vaut pas la chandelle chandelle
  chandelle
  les jeux sont faits
  ván đã đóng thuyền
  mettre en jeu
  liều
  Mettre sa vie en jeu
  �� liều mạng, đánh liều
  mettre quelqu'un en jeu
  khiến ai bị liên lụy
  se faire un jeu de
  làm dễ dàng (việc gì)
  se piquer au jeu
  khát nước (tuy thua vẫn đánh); thất bại cũng không nản
  tirer son épingle du jeu épingle
  épingle
  vieux jeu
  lạc hậu, lỗi thời
  y aller bon jeu bon argent
  làm nghiêm túc việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X