• Ngoại động từ

  (văn học) làm hư hại
  La grêle a ruiné les moissons
  mưa đá đã làm hư hại mùa màng
  Làm đổ sụp, làm suy sụp, làm tan tành
  Argument qui ruine un raisonnement
  luận chứng làm đổ sụp một lập luận
  Ruiner la santé
  làm suy sụp sức khỏe
  Ruiner les espoirs
  làm tan tành hy vọng
  Làm cho sa sút, làm cho sạt nghiệp
  La crise l'a ruiné
  khủng hoảng đã làm cho nó sạt nghiệp
  (từ cũ, nghĩa cũ) tàn phá
  Ruiner une ville
  tàn phá một thành phố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X