• Danh từ giống đực

  Sáu tháng, nửa năm
  Pension payée par semestre
  trợ cấp trả sáu tháng một
  (ngôn ngữ nhà trường) học kỳ
  Tiền trợ cấp sáu tháng
  Toucher son semestre
  lĩnh tiền trợ cấp sáu tháng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X