• Danh từ giống cái

  Lương
  Toucher sa solde
  lĩnh lương
  être à la solde de quelqu'un
  làm tay sai cho ai
  Danh từ giống đực
  (kế toán) số chênh lệch; số dư
  ( số nhiều) hàng bán xon; hàng bán hạ giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X