• Phó từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) thường khi, nhiều lần
  Il m'a souventes fois parlé de vous
  nó nhiều lần nói với tôi về anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X