• Danh từ giống cái

  Mặt cầu; hình cầu
  Phạm vi; lĩnh vực
  Sphère d'action
  phạm vi hoạt động
  Sphère d'influence
  phạm vi ảnh hưởng
  Sphère de la politique
  lĩnh vực chính trị
  sphère céleste
  thiên cầu
  sphère terrestre
  địa cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X