• Tính từ

  Xem ciel I
  Voute céleste
  vòm trời
  Tuyệt vời
  Elle a une voix céleste
  cô ta có giọng nói tuyệt vời
  bleu céleste
  xanh da trời
  célestes flambeaux
  (thơ ca) tinh tú
  céleste patrie; céleste royaume
  (thơ ca) thiên đường
  le Père céleste
  (thơ ca) Chúa trời

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X